Laddstolpar till företag – En komplett guide

Att investera i elbilsladdare till företaget är en bra idé då ni hjälper era anställa att vilja ett miljövänligare alternativ till bil. Företag som använder elbilar i sin verksamhet kommer också spara mycket pengar på sikt om de installerar egna laddstolpar och kan ladda sina elbilar på plats. I vår guide täcker vi in allt ni behöver veta som vad det kostar, val av rätt laddstolpar till installation och underhåll.

Vad kostar laddstolpar till företag?

Priset för inköp och installation av laddstolpar till företaget ligger på cirka 10 000 – 35 000 kronor per laddplats om ni använder er av Naturvårdsverkets bidrag. Hur mycket ni kommer att betala beror på hur många laddstolpar företaget vill installera och vilken typ av elbilsladdning företaget väljer spelar stor roll för priset.

Vem betalar för laddningen?

Företaget bestämmer själva vem som ska betala för att ladda elbilen på jobbet, det flesta leverantörer av laddstolpar erbjuder flexibla betalningslösningar vilket minimerar de administrativa arbetet och ni tar det alternativ som passar er bäst.

Alternativ för betalning:

 • Sätt ett marknadsmässigt pris (per kWh) för laddningen
 • Leverantören fakturerar era anställda
 • Ni som företag betalar hela laddningen som en förmån
 • Debitera de anställda på laddningstid istället för förbrukad el
 • Sätt ett fastpris per laddning och gör avdrag på lönen
 • Företaget och de anställda kan betal halva kostnaden var
 • Finns betallösningar med app, laddbricka eller kort

Bidrag som finns att få som företag

Företag kan få bidrag från Naturvårdsverket för att installera laddstolpar för elbilar genom programmet "Ladda bilen". Bidraget täcker upp till 50% av kostnaderna för installation av laddplatser, upp till 15 000 kronor per laddstolpe.

Så här ansöker man

Företag ansöker om bidrag för elbilsladdare på Naturvårdsverkets webbplats. Ansökan ska innehålla detaljer om projektet, kostnadsberäkningar och tekniska specifikationer, efter inskickad ansökan får företaget besked inom några veckor. Ansökan kan göras för både planerade och redan genomförda installationer.

För installationer som redan är klara måste ansökan skickas in inom sex månader efter det slutfördes. När ansökan har godkänts måste installationen slutföras inom nio månader och en begäran om utbetalning skickas in inom 12 månader från beslutsdatumet.

Finansiering

Naturvårdsverkets bidrag för laddstationer är en viktig del för att uppmuntra företag att installera laddstolpar. Genom att täcka en del av installationskostnaderna uppmuntras fler företag att investera i laddinfrastruktur, vilket bidrar till minskade utsläpp och en grönare framtid. Utöver bidraget får företaget stå för övrig finansiering själva.

Olika typer av elbilsladdare

Ni kan välja på olika typer av elbilsladdare beroende på era förutsättningar, alla företag har inte plats med laddstolpar och då är laddbox på väggen ett bra alternativ.

Laddstolpe

När företag vill installera laddstolpar som en förmån för sina anställda innebär det ofta en större investering. Stolpar är fristående och står vanligtvis utomhus, de gör det enkelt för flera elbilar att ladda samtidigt då de har flera uttag och de är enkelt att komma åt stolpen. Laddstolpar är väldigt vädertåliga och rejäla, därför passar de extra bra för företag med utomhusparkering och andra offentliga miljöer.

Laddbox på väggen

Om ert företag har garage eller annan typ av privata parkeringar är laddbox ett bra alternativ. De är enkla att använda och passar bra för mindre företag då bara en bil kan laddas i taget. Laddboxen laddar upp elbilar snabbare än vanliga uttag och har smarta funktioner som gör att du kan styra laddningen med hjälp av en app.

Fördelar med elbilsladdare specifik för företag

Det finns flera fördelar för företag som funderar på att installera elbilsladdare, de kan ladda sina egna elbilar mycket smidigare och slipper massa administrativa uppgifter om de väljer en helhetslösning.

Fler fördelar:

 • En förmån för elbilsägare, vilket kan öka trivseln och lojaliteten bland personalen
 • Stärker företagets miljöprofil genom att uppmuntra till elbilsägande
 • Ger nöjdare kunder om de har möjlighet att ladda bilen vid besök
 • Förbereder företaget för en ökad efterfrågan på elbilsladdnig