Allt om elektronisk körjournal

En elektronisk körjournal sköter automatisk registrering av alla typer av bilresor, oavsett om de är i tjänsten eller för privat bruk. I den här artikeln kan du läsa om fördelarna, vad lagen säger om hur man ska föra körjournal och hur man kommer igång.

Vad är en elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal är en digital enhet som installeras i en bil för att automatiskt registrera och dokumentera alla körningar, oavsett om det är för privat bruk eller i tjänsten. Till skillnad från en manuell körjournal, där föraren själv måste skriva ner information om varje resa, sköter en elektronisk allt detta automatiskt.

En elektronisk körjournal kan till exempel notera start- och stopptider, rutt, avstånd och ibland även bränsleförbrukning. Efter en körning kan data från enheten överföras till en dator, där man kan se detaljerad information om varje resa.

Vissa modeller tillåter även realtidsövervakning, så att man kan se bilens position i realtid via en webbläsare.

Fördelar med en elektronisk korjournal

En digital körjournal har många fördelar jämfört med traditionella manuella körjournaler. De erbjuder en kombination av bekvämlighet, noggrannhet och effektivitet som traditionella manuella journaler helt enkelt inte kan matcha Här är några av de fördelar som brukar lyftas fram.

  • Automatisering: En av de största fördelarna är automatisk registrering av alla körningar. Detta eliminerar behovet av att manuellt skriva ner varje resa, vilket kan vara tidskrävande och lätt att glömma bort.
  • Noggrannhet: Eftersom körningar registreras automatiskt, minskar risken för den mänskliga faktorn. Detta garanterar mer exakta och tillförlitliga uppgifter om varje resa.
  • Tidsbesparing: För företag och individer som kör mycket kan det vara en stor tidsbesparing att inte behöva fylla i en körjournal manuellt efter varje resa.
  • Realtidsövervakning: Vissa avancerade system erbjuder realtidsövervakning, vilket gör det möjligt för användare att se bilens aktuella position och rutt i realtid.
  • Skatteändamål: En digital körjournal kan underlätta vid skatteberäkningar, särskilt när det gäller att skilja mellan privata resor och tjänsteresor. Detta kan hjälpa till att säkerställa korrekta skatteavdrag och undvika potentiella skatteproblem.
  • Säker lagring: De lagrar ofta data i molnet eller på säkra servrar, vilket minskar risken för att data går förlorad på grund av skador eller förlust av fysiska journaler.
  • Analys och rapportering: Många enheter kommer med programvara eller appar som tillåter användare att analysera kördata, skapa rapporter och få insikter om körvanor, bränsleförbrukning och andra viktiga parametrar.
  • Integrationer: Journalen kan ofta kopplas till andra system såsom bokföringsprogram eller fordonsövervakningssystem, vilket ger en mer bättre överblick över fordonsanvändningen.
  • Kostnadsbesparing: På lång sikt kan det leda till kostnadsbesparingar, särskilt för företag, genom att minska administrativa kostnader och genom att säkerställa korrekta skatteavdrag.

Skaffa elektronisk körjournal

Att skaffa en elektronisk körjournal kan vara en värdefull investering som sparar tid, pengar och huvudvärk i det långa loppet. Genom att noggrant överväga dina behov och jämföra olika alternativ kan du hitta den perfekta lösningen för dig eller ditt företag.

Regler och riktlinjer

När du använder en körjournal finns regler och riktlinjer som behöver efterföljas, både för att säkerställa korrekt användning och för att uppfylla lagkrav.

Bokföring

När du ska bokföra elektroniska körjournal underlättar det om du har en variant som ger en tydlig och detaljerad översikt över alla resor, inklusive datum, tid, start- och slutdestination, syfte med resan (t.ex. tjänsteresa eller privat resa) och antal körda kilometer.

Se till att inkludera all relevant information i din bokföring. Detta kan inkludera datum, beskrivning av resan, antal körda kilometer och eventuella kostnader eller intäkter som är kopplade till resan. Om du använder din bil för tjänsteresor kan du ha rätt till skatteavdrag för vissa kostnader. Se till att följa Skatteverkets riktlinjer för vilka kostnader som kan dras av och hur de ska rapporteras.

Förmånsbil

En förmånsbil är en bil som en anställd får använda både i tjänsten och privat, men som ägs av arbetsgivaren. Värdet av att få använda bilen privat betraktas som en löneförmån och beskattas därefter. En elektronisk körjournal i förmånsbil kan hjälpa till att skilja mellan privata och tjänsteresor, vilket är viktigt för att korrekt beräkna den skattepliktiga förmånen.

Lagring av data

Det är viktigt att all data från journalen lagras säkert och på ett sätt som följer GDPR. Ofta finns system som ingår när du köper en elektronisk körjournal men det är ändå du som använder och lagrar data som svarar för den. Du kan läsa mer om vad som gäller i dataskyddsförordningen (GDPR).

Offentlig verksamhet

I offentlig verksamhet, som kommuner eller statliga myndigheter, kan elektroniska körjournaler användas för att effektivisera fordonsanvändningen och säkerställa korrekt redovisning av tjänsteresor. Det är dock särskilt viktigt att följa offentliga upphandlingsregler när man införskaffar sådana system och att vara transparent om hur data från körjournalerna används, särskilt med hänsyn till offentlighetsprincipen.