Elbil

Vad är en elbil?

En elbil är ett eldrivet fordon bestående av en elmotor, till skillnad från vanliga bilar som istället har förbränningsmotorer. Då en elbil drivs av el innebär det att dess bränsle är el och att man istället för att tanka med diesel eller bensin, laddar upp bilens batteri.

Elbil – För- och nackdelar

Det finns flera fördelar med elbil. Elbilarna som kommer ut på marknaden idag har köregenskaper som förvånar många. Framförallt märks elmotorns låga energiförbrukning och goda acceleration. Elbilarna har också fördelen att de är tystare och vissa modeller får även bättre vägegenskaper genom lägre tyngdpunkt på grund av batteriets placering och betydande vikt.

Det som är elbilens stora nackdel är dess korta räckvidd per laddning, vilket för många, åtminstone initialt, upplevs som ett praktiskt hinder. Elbilarna är oftast också väsentligt dyrare än sina motsvarigheter med konventionella förbränningsmotorer.

Olika typer av elbilar

Elbilar kan delas in i kategorierna rena elbilar (även kallat batteribilar och på engelska Battery Electric Vehicle – BEV) och laddhybrider som kan gå på både el och bensin (Plugin Hybrid Electric Vehicle – PHEV).

Batteribil

Rena elbilar eller batteribilar är precis vad det låter – En elbil som endast har sin eldrivna motor att förlita sig på och därmed till fullo drivs utav el.

Laddhybrid

Laddhybriden är en vidareutveckling av hybridbilen genom att fordonen försetts med ett större batteripaket som kan laddas via ett externt strömuttag. När det gäller hybrider brukar man också skilja mellan kategorierna parallell- eller seriehybrider beroende på hur elmotorn och förbränningsmotorn samverkar.

Parallellhybrid

I en parallellhybrid kan fordonet drivas både av en elmotor och en förbränningsmotor, tillsammans eller var och en för sig. Förbränningsmotorn driver drivhjulen via en växellåda och elmotorn ger extra kraft vid behov. Vid ren eldrift kopplas förbränningsmotorn bort så att enbart elmotorn driver.

Seriehybrid

I en seriehybrid drivs fordonet av en elmotor (eller flera) som är kopplad till drivhjulen. Förbränningsmotorn driver en generator som alstrar den ström som driver elmotorn och som laddar bilens batterier under körning. En seriehybrid har således ingen mekanisk koppling mellan förbränningsmotorn och drivhjulen. Förbränningsmotorn i en seriehybrid är tämligen liten jämfört med i ett konventionellt fordon. I ren eldrift drivs elmotorn via batterierna.

Elförbrukning och räckvidd för elbilar

Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer, bland annat bilens vikt, hastighet och trafikförhållanden (antal start och stopp). Dessutom spelar utomhustemperaturen in om bilen skall värmas eller kylas med eldrivna system. Ofta anges elförbrukningen till i genomsnitt 2 kWh/mil, men förbrukningen kan vara väsentligt högre under ogynnsamma förhållanden.

nyteknik.se kan man läsa mer om hur tester antyder att elförbrukningen vid blandad körning en kall vinterdag ökade energiförbrukningen med allt från 7–42 % per mil, beroende på elbil som testades. Skälet är framför allt att mycket energi går åt till att värma bilen. Även varma sommardagar när kupén ska kylas via luftkonditioneringen ökar energiförbrukningen.

Hur långt går en elbil?

Hur långt en elbil kan köra på en laddning bestäms både av batteriets storlek och av körförhållandena. Elbilar på dagens marknad kan gå mellan 150–450 km på en laddning. Den dagliga körsträckan för svenska personbilar är ofta ganska kort, där den genomsnittliga körsträckan per dag är kortare än 5 mil, varav 70–80 % är kortare än så. Det innebär att elbilens begränsade körsträcka troligen räcker till de flesta situationer.

För laddhybriden ser det annorlunda ut då den är försedd med ett batteripaket som kan laddas tillsammans med en motor som går på bränsle. Laddhybriden kan köra en kortare sträcka på enbart el, vanligen 2–5 mil. Förbränningsmotorn används i sin tur främst vid långfärder, d.v.s. när batterikapaciteten inte räcker till eller laddningsmöjlighet saknas.

Vad kostar en elbil?

Hur mycket det kostar att köpa en elbil är beroende utav om det är en ny eller begagnad elbil samt faktorer som bilmärke, prestanda och årsmodell. Räknar man bara till själva kostnaden på elbilen kan man hitta en ny elbil från ca 265 000 kr och uppåt.

Bidrag för elbil

Ska du köpa elbil? Missa inte Bonus malus-systemet som kan ge en bonus på upp till 60 000 kr för en elbil. Läs mer hos Transportstyrelsen.