Skaffa laddstolpar till bostadsrättsföreningen

Intresset för elbilar ökar varje år och fler bostadsrättsföreningar ser fördelarna med att erbjuda laddningsmöjligheter till sina medlemmar. Att installera laddstolpar kan inte bara öka fastighetens värde och förbättra miljön, det kan också göra det mer attraktivt att bo i föreningen. I vår guide ger vi dig en bra överblick på vad du behöver tänka på när er bostadsrättsförening diskuterar att installera elbilsladdning.

Hur mycket kostar det att installera?

Det kostar mellan 20 000 – 50 000 kronor per laddstolpe för en bostadsrättförening och de kan ansöka om bidrag ifrån naturvårdsverket som täcker upp till 50% av kostnaderna för laddpunkterna. Bidraget kan sökas för kostnader som arbete, material, grävning och installation och stödet är finns för att främja installationen av laddinfrastruktur för elbilar och gäller bostadsrättsföreningar och företag. Har er BRF redan installerat laddstolpar kan ni ansöka om bidraget i efterhand, men det måste vara inom sex månader efter det att arbetet slutfördes.

Vem betalar för laddningen?

Det är föreningen som bestämmer vad det ska kosta att ladda elbilen i deras BRF. Medlemmarna och besökare får ofta en faktura över deras egna elkostnader. Det finns flera olika sätt att mäta elanvändningen, genom en app, laddkort eller via laddbricka som är knutet till leverantören av laddstolparna. De finns även BRF som står för alla eller häften av kostnaderna när de boende laddar sin bil, men det är mer ovanligt än att de får betala själva.

Finansiering & bidrag för BRF

Oftast står bostadsrättsförening för den första kostnaden att installera laddstolparna, men de finansierar det genom att höja kostnaderna på de parkeringsplatserna med elbilsladdning. De flesta räknar på att ha återbetalat investeringen inom 5-10 år och en laddstolpe håller oftast i 15-20 år, vilket innebär att det är en bra investering för bostadsrättföreningen.

Naturvårdsverkets bidrag hjälper bostadsrättsföreningar med upp till 50% av kostnaderna och betalar ut max 15 000 kronor per laddplats.

Skaffa laddstoplar till BRF: Steg för steg

Att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen bidrar till att öka värdet på fastigheterna och underlättar för boende att göra ett miljövänligt val att köpa elbil. Här är en steg-för-steg-guide hur nu genomför projektet:

1. Ta upp frågan i styrelsen

Börja med att lyft frågan under ett styrelsemöte och undersök intresset, majoriteten i bostadsrättsföreningen måste vara överres om att genomföra projektet. De som driver idéen får lägga fram de olika fördelarna, kostanden och miljövinsten för att få styrelsens godkännande och ett budgetbeslut.

2. Är det möjligt?

Har ni redan egna parkeringsplatser är det möjligt och relativt enkelt men ni får kolla upp elkapaciteten, placeringen av parkeringsplatser och möjligheten att dra fram el till dessa platser. Det finns flera företag som installerar elbilsladdning till bostadsrättsförening och de kan hjälpa dig att göra den bedömningen.

3. Välja leverantör och laddboxar

När ni fått klartecken och ni vet att installation är möjligt ska ni välja en leverantör och vilken typ av elbilsladdning som passar er BRF. Ni kanske redan har valt de som utförde bedömningen, annars bör ni jämföra de olika alternativen på marknaden för att hitta det företag som har bäst villkor för er.

4. Beställ installation

Efter att ha valt leverantör och laddboxar är det dags att beställa installationen. Leverantören kommer att utföra arbetet enligt föreningens specifikationer och vad ni kommit överens om. Söker ni bidraget från naturvårdsverket är det viktigt att ni håller koll på att arbetet håller tidsplanen så ni kan få utbetalningen.

Frågor och svar

Vi svarar på era vanligaste frågor om laddstolpar till brf. Har du andra frågor kan du ställa dom i vårt kontaktformulär.

Behövs det bygglov för att installera laddstolpar?

Nej, generellt finns det inte något krav på bygglov vid installation av laddinfrastruktur. Bygglov kan behövas beroende på var laddstolparna ska installeras och kommunens specifika regler. Läs mer om vad som gäller på boverket eller kontakta din kommun innan ni påbörjar arbetet.

Kan min BRF neka mig en laddstolpe?

Ja, du har ingen rätt att sätt upp en egen laddstolpe på eget initiativ, det kan leda till vräkning om du skulle göra det utan godkännande från bostadsrättföreningen.

Hur lång tid tar det att installera?

Det tar normalt några dagar upp till någon vecka, är det en mer komplicerad installation med mycket markarbete och asfaltering kan det ta flera veckor innan arbetet är helt slutfört.