Elfordon

Nedan beskrivs de elfordon som just nu utvecklas och inom kort kommer en komplett lista på kommersiellt tillgängliga fordon.

Personbilar

Eldrivna personbilarna kan delas in i kategorierna rena elbilar (även kallat batteribilar och på engelska Battery Electric Vehicle – BEV) och laddhybrider (Plugin Hybrid Electric Vehicle – PHEV). Laddhybriden är en vidareutveckling av hybridbilen genom att fordonen försetts med ett större batteripaket som kan laddas vi ett externt strömuttag. När det gäller hybrider brukar man också skilja mellan kategorierna parallell- eller seriehybrider beroende på hur elmotorn och förbränningsmotorn samverkar.

I en parallellhybrid kan fordonet drivas både av en elmotor och en förbränningsmotor, tillsammans eller var och en för sig. Förbränningsmotorn driver drivhjulen via en växellåda och elmotorn ger extra kraft vid behov. Vid ren eldrift kopplas förbränningsmotorn bort så att enbara elmotorn driver.

I en seriehybrid drivs fordonet av en elmotor (eller flera) som är kopplad till drivhjulen. Förbränningsmotorn driver en generator som alstrar den ström som driver elmotorn och som laddar bilens batterier under körning.  En seriehybrid har således ingen mekanisk koppling mellan förbränningsmotorn och drivhjulen. Förbränningsmotorn i en seriehybrid är tämligen liten jämfört med i ett konventionellt fordon. I ren eldrift drivs elmotorn via batterierna.

De eldrivna personbilar som nu börjar komma ut på marknaden har köregenskaper som förvånar många. Framförallt märks elmotorns låga energiförbrukning och goda acceleration.  Elbilarna har också fördelen att de är tystare och vissa modeller får även bättre vägegenskaper genom lägre tyngdpunkt på grund av batteriernas placering och betydande vikt. Det som är elbilens stora nackdel är dess korta räckvidd per laddning, vilket för många, åtminstone initialt, upplevs som ett praktiskt hinder. Elbilarna är också väsentligt dyrare än sina motsvarigheter med konventionella förbränningsmotorer.


Lätta Transportfordon

Denna kategori elfordon omfattar exempelvis fordon som distribuerar varor i stadsmiljöer eller används som hantverksbilar. Lätta transportbilar är en kategori fordon som lämpar sig väl för elektrifiering då de normalt har relativt begränsade körsträckor och oftast bara används under dagtid. Det ger tid för laddning när bilen står stilla under kvällar och nätter.


El-Bussar

resenarer-kliver-pa-buss-laddhybrid-1280x720-rewirKategorin elbussar omfattar trådbussar, laddhybridbussar, rena batteribussar och bränslecellsbussar. Trådbussar är en beprövad teknologi med runt 350 befintliga system och mer än 40 000 bussar över hela världen. Enbart i Peking rullar närmare 10 000 av dessa. Världens längsta trådbusslinje går mellan Simferopol och Jalta i Ukraina. Rom fick ett modernt trådbussystem 2005 och totalt i Västeuropa finns det idag 48 trådbussystem och i Östeuropa 64 system. Sedan 2003 finns också ett 3 km trådbussystem i Landskrona.

Batteribussar och laddhybridbussar demonstreras just runt omkring i världen. I Kina har exempelvis flera hundra batteribussar demonstrerats de senaste åren. I Umeå provas ett antal batteribussar tillverkade av Umeåföretaget Hybricon. Vidare förbereds nu demonstationslinjer i Stockholm och Göteborg med laddhybridbussar från Volvo.

Bränslecellsbussar är i prototypstadiet. De flesta bränslecellsbussar som utvecklats för stadstrafik har varit 12 metersbussar där bränslecellerna varit primärkraftkälla. Bränslecellssystemet har effekter på mellan 125 och 150 kW.


Lastbilar

Lastbilar utvecklas också mot allt effektivare drivlinor. Hybridisering pågår och ett antal lättare lastbilstyper finns nu också att tillgå med eldrift. Konsultföretaget Navigant Research har uppskattat att det om fem år globalt kommer att säljas ca 100 000 hybrid/eldriftslastbilar. Den största marknaden bedöms då vara Sydostasien följt av Nordamerika.

Under senare tid har elektrifierade motorvägar diskuterats där vägsystemet skulle förse tunga fordon (3.5-40 ton) el-matning antingen från något trådsystem i luften, kontaktskenor i vägen eller induktivt överfört från spolar i vägbanan. Siemens har exempelvis utformat ett intelligent strömavtagarsystem och demonstrerat ett s.k. trådtradarkoncept. Induktiva transportsystem demonstreras bl.a. i Frankrike där en del spårvagnsystem drivs induktivt.


Nya fordonstyper

Vissa tillverkare av elbilar har nischat in sig på små lätta stadsfordon, s.k. Light Urban Vehicles (LUV). Dessa fordon transporterar 1-3 personer och är tre- eller fyrhjuliga konstruktioner.  En bil som sålt ganska mycket under senare år, i framförallt Norge är den lilla ”Buddyn”. Renault släppte för något år sedan sin ”Twizy”.  Fördelarna med de små eldrivna stadsfordonen är att de tar mindre plats, kan parkera på ”tvären” och har förhållandevis långa körsträckor (10-15 mil) så att de i regel inte behöver ladda under dagtid.


Elcyklar och elmopeder

Eldrivna cyklar och mopeder börjar bli allt vanligare både i Sverige och utomlands. Särskilt i Kina har utvecklingen varit explosiv med idag miljontals eldrivna tvåhjulingar. Batterierna ger flera mils körning och kan dessutom hos flertalet cykelmodeller lätt tas bort för att laddas tex. i hemmet eller på arbetsplatsen


Elförbrukning och räckvidd för eldrivna personbilar

Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer, bl.a. bilens vikt, hastighet och trafikförhållanden (antal start & stopp). Dessutom spelar utomhustemperaturen in om bilen skall värmas eller kylas med eldrivna system. Ofta anges elförbrukningen till i genomsnitt 2 kWh/mil, men förbrukningen kan vara väsentligt högre under ogynnsamma förhållanden. Inledande tester av organisationen Test Site Sweden antyder att elförbrukningen vi blandad körning en kall vinterdag snarare ligger mellan 3 – 5 kWh per mil. Skälet är framför allt att mycket energi går åt till att värma bilen. Även varma sommardagar när kupén ska kylas via luftkonditioneringen ökar energiförbrukningen.  Man kan dock anta att energiförbrukningen för att värma och kyla fordon samt för fordonens elektronik kommer att minska rejält framöver i takt med utvecklingen av effektivare system.

Hur långt en elbil kan köra på en laddning bestäms således både av batteriets storlek och av körförhållandena. Batteribilar som finns idag går vanligen mellan 10 -20 mil på en laddning. Den dagliga körsträckan för svenska personbilar är ofta ganska kort. Man brukar säga att körsträckan är kortare än 5 mil 70 – 80 procent av den tid vi använder bilen.  Det betyder att elbilens begränsade körsträcka troligen mer än väl räcker till i de flesta situationer.

Laddhybriden är försedd med ett batteripaket som kan laddas. Laddhybriden kan köra en kortare sträcka på enbart el, vanligen 2-5 mil. Förbränningsmotorn användas då bara vid långfärder, dvs. när batterikapaciteten inte längre räcker till eller laddningsmöjlighet saknas.


Miljöfrågor kring elbilen

Många ställer sig frågan: Hur miljövänlig är elbilen?

Elbil2020 vill klara ut lite av missförstånd och klara falsarier som florerar kring elbilen och batterier.

 

För den intresserade elbilköparen hänvisas också till informationen www.köpaelbil.se

Share on Facebook