Elbil2020 AB läggs ned

Under ca 10 år har nu Elbil2020 verkat för att underlätta elbilsintroduktionen. Vi är ganska nöjda med att konstatera att vi bidragit till över 500 laddplatser i Hammarby Sjöstad kommit på plats, samt att SL nu beslutat att det skall bli Elbussar i Stockholm framöver. Elbil2020s verksamhet övergår nu till den ekonomiska föreningen ElectriCITY Innovation Stockholm, som vi också varit med att starta.

Tack för att Du följt oss på Webben och FB!

En av de första elbilarna i Sverige. Nu på vagnsmuséum i Sparreholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för Elbil2020

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Elbil2020 AB läggs ned

Elbilspool hemma – dela elbil med dina grannar

Renault Nordic AB och Hertz samarbetar kring projektet ”Elbilspool Hemma”

I ett nytt samarbete mellan Renault, Hertz och Sjöstadsföreningen erbjuder nu Elbil2020 och ElectriCITY intresserade familjer i Hammarby Sjöstad i Stockholm att pröva på ”Elbilspool Hemma”.

Under tre månader kommer tre familjer att få dela på elbilen Renault ZOE som står parkerad i garaget.  Hertz ombesörjer att bilen är i skick och står för själva bokningsappen. Projektet kommer att utvärderas och om intresset är stort kommer ”Bilpool Hemma” att erbjudas till fler.

De gamla bensin- och dieselbilarna är på väg ut, elbilarna är på väg in och intresset för bilpooler växer. Det var det viktigaste budskapen i SjöstadsOpinion 2017 som är ElectriCITYs senaste enkät till Sjöstadsborna om miljö, klimat och hållbarhet. Snart kommer det att finnas över 300 p-platser utrustade för elbilar i bostadsrättsföreningarnas garage i Hammarby Sjöstad. Då kommer många att kunna byta till elbil och köra hållbart.

SjöstadsOpinion 2017, som utförts av NOVUS, visade att nästan var fjärde hushåll i Hammarby Sjöstad har köpt/bytt bil under de senaste två åren (23 procent). Drygt var tredje i Hammarby Sjöstad som har köpt/bytt bil under de senaste två åren övervägde att köpa en elbil, men endast 4 procent gjorde det. Tillgång till laddningsplatser är avgörande. Drygt hälften av målgruppen tror att laddningsmöjligheten i sig kan påverka dem att köpa en elbil.

 Elbilspool Hemma

Drygt var tionde i Hammarby Sjöstad är med i en bilpool. De med hemmaboende barn i hushållet svarar i högre grad att de är med i en bilpool. Nästan var fjärde i Hammarby Sjöstad som inte har en bilpool i sitt garage skulle kunna tänka sig att använda en bilpool om de hade en i garaget. I garage som utrustas med ladd-möjligheter ökar också antalet elbilar snabbt. Elbil2020 har i dagsläget hjälpt ett 30-tal föreningar med att etablera elbilsladdning. Målet är att 2020 skall minst 1000 laddplatser finnas tillgängliga.

 Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrätts-föreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 50 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med över 4.000 lägenheter och cirka 10.000 boende.

ElectriCITY

ElectriCITY är en ekonomisk förening och har sedan några år tillbaka i samarbete med Sjöstadsföreningen, Elbil2020 och Miljöförvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att engagera bostadsrättsföreningarna och de boende i arbetet på konkreta energi-, mobilitets- och klimatåtgärder. Detta arbete har bedrivits som pilotprojekt. Vi vill nu ta ett samlat grepp och göra Hammarby Sjöstad till en demostad med ett antal testbäddar på strategiskt viktiga områden. ElectriCITY sätter ett klimatmål på stadsdelsnivå – ”dubbelt så snabb förbättring som den som gäller för Stockholm stad” – för att driva på och bidra till att Stockholm lyckas nå målet att bli en fossilfri stad år 2040. Vår styrka är att vi har ledande företag, forsknings-institutioner och kommunala förvaltningar, som medlemmar och partners i vår organisation.

Elbil2020

Elbil2020, med säte i Hammarby Sjöstad i Stockholm, har bildats för att ta visioner, idéer och koncept vidare till praktiskt genomförande. Bolaget fungerar som användarorganisation i förhållande till bil- och energiföretagen och som kunskapsorganisation för företagen och invånarna i Sjöstaden. Elbil2020 arbetar som ett medborgarinitiativ, inom ramen för riksdagens mål om en fossil-oberoende transportsektor 2030.

Hertz

I snart 100 år har Hertz erbjudit transportlösningar till privatpersoner och företag. Vi vill bidra till ett mer hållbart resande utan att göra avkall på enkelhet och bekvämlighet – via Hertz ska du kunna vara mobil utan bil oavsett vilka förutsättningar du har. Hertz i Sverige är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi har konkreta utsläppsmål för åren 2020 till 2040, med en nollvision när det gäller utsläpp år 2040. Just nu är var tioende Hertzbil som rullar i Stockholm en el- eller hybridbil.

Renault Nordic AB

Renault Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Renault SAS i Paris som startade 2007 i Norden. Renault S.A. har lång historia och traditioner bakåt i tiden, från 1898. Sedan den 1/1-2008 distribuerar Renault Nordic AB personbilar, lätta transportbilar, reservdelar och service efter köpet med egen operativ verksamhet. Återförsäljarnätverket är starkt med över 160 Renault återförsäljare som sammanlagt har över 350 försäljningsställen och serviceverkstäder spridda över hela Norden. Tillsammans erbjuder de service och reservdelar för omkring 400 000 Renaultägare.

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Elbilspool hemma – dela elbil med dina grannar

Elfordon som el-cyklar och el-mopeder får nu också premie

Enligt DN idag (4 sept) lägger regeringen 350 miljoner kronor årligen från 2018 på en elfordonspremie. Pengarna ska göra det billigare att köpa en eldriven cykel eller moped och regeringens förhoppning är att det ska locka fler att pröva en annan lösning än bilen, framför allt i städerna.

– Det ska inte vara jobbigt, dyrt och ångestfyllt att vara en del av klimatomställningen utan enkelt billigt roligt, säger klimatminister Isabella Lövin-, Elbil2020 håller med.

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Elfordon som el-cyklar och el-mopeder får nu också premie

Ladda hemma är nyckeln för byte till elbil

Tillgång till laddutrustning på den egna parkeringsplatsen är nyckeln till byte till elbil. Nästan var fjärde sjöstadbo har bytt bil under de senaste två åren. Drygt var tredje som bytt bil, säger att de övervägde att byta till elbil – eller köpte en elbil. Drygt hälften av dem som har bilbyte framför sig tror att laddningsmöjligheter kan påverka dem att välja elbil framför en bensin- eller dieselbil. Var tredje av de tillfrågade vet att det finns eller kommer att finnas laddplats i den bostadsrättsförening, där de bor.

Det visar SjöstadsOpinion, en undersökning som Novus har gjort om hur Sjöstadsborna tänker om elbilar.

I enkäten ingick också en fråga om sjöstadsbornas deltagande i bilpool. Drygt var tionde sjöstadsbo är med i en bilpool; av dem som inte är med i en pool, kan nästan var fjärde tänka sig att använda en bilpool om de hade en i garaget.

– Svaren från sjöstadsborna bekräftar att möjlighet att ladda hemma är avgörande för en omställning till klimat- och miljövänliga elbilar, säger Sten Bergman, VD för ElBil2020 i Hammarby Sjöstad.

– Vi hjälper bostadsrättsföreningen att skaffa finansiering till laddutrustning, det finns nu 180 p-platser där man kan ladda, till årsskiftet kommer det att finns 250 platser i ett 30-tal föreningar, säger Henric Gustafson, projektledare för projektet ”Ladda hemma” inom ElBil2020.

Enkäten bland sjöstadsborna har genomförts av opinionsinstitutet Novus på uppdrag at ElectriCITY, Elbil2020 och Sjöstadsföreningen.

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Ladda hemma är nyckeln för byte till elbil

15 000 elbussar i Shenzhen, Kina, senast under 2017!

I den ekonomiska regionen Shenzhen i södra Kina, inte långt från Hong Kong, bodde för 40 år sedan endast 30 000 människor. Idag bor där 10 miljoner. I ett beslut nyligen skall samtliga bussar i Shenzhen  vara hel-elektriska senast 2017. Det innebär att 15 000 bussar kommer att drivas på el och sakna avgasrör.

Beslutet kan jämföras med att Sverige skulle besluta att samtliga bussar i Sverige skulle vara eldrivna (ca 15 000). I Sverige har Värnamo beslutat om elbussar (4 st) och sedan några år rullar elbussar reguljärt i både Umeå och Landskrona.

Demolinjer från Volvo och Scania rullar i Stockholm (linje 73), Södertälje (linje 755) och Göteborg (linje 55). Bussplan Stockholm 2017 verkar nu för att samtliga innerstadsbussar, drygt 300 st, byts ut till elbussar inom en 10-årsperiod.

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för 15 000 elbussar i Shenzhen, Kina, senast under 2017!

Elbil2020 har hjälpt ett 20-tal BRFer få 1,7 MSEK i laddbidrag

Elbil2020 har under hösten 2016 och början på 2017 hjälpt BRFer i Stockholm att söka medel från Klimatklivet. Just nu är det 104 laddplatser klara, 70 fler ansökta  och ytterligare 80-talet  under bearbetning.  I slutet på året är prognosen att minst 250 laddplatser för elbilar är installerade i Sjöstaden.

”Men Intresserade i hela Sverige kan vända sig till oss för att få hjälp, .Just nu är en förening i Uppsala och någon till på gång” säger Elbil2020´s projektledare Henric Gustafson.

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Elbil2020 har hjälpt ett 20-tal BRFer få 1,7 MSEK i laddbidrag

Laddplats, laddpunkt…?

Laddplats, laddpunkt, laddkabel, laddstolpe, laddbox, laddstation, laddström, laddeffekt, normalladdning, snabbladdning, induktions-laddning etc. -vad är vad?

Begreppsförvirringen ökar i elbilssverige. Vad är det vi egentligen försöker tala om när det gäller elbilar? Under senaste två- tre åren har begreppen som vi rör oss med mer förvirrat än klarställt situationen. Och inte nog med det. När det gäller elbilar, batterier och räckvidder m.m. är situationen likadan. Inte undra på att den potentielle elbilsköparen känner sig förvirrad och kanske hellre väljer en fossilbil även nästa gång ett byte kommer på tapeten. Beskeden som lämnas är ibland helt motsägelsefulla och felaktiga.

Elbil2020 som är en användarorganisation försöker se situationen ur användarens perspektiv och nedan skall vi pedagogiskt gå igenom begreppen och vad de står för. För det som kallas normalladdning och snabbladdning gäller:

En elbil kan laddas i ett vanligt 220 V jordat vägguttag. Därför säljs oftast elbilar med en sladd (som har en klump på sig), en sk. laddkabel. Klumpen sköter om att laddningen kan ske säkert då den både håller koll på bilen och vägguttaget. Framförallt ser den till att det finns en fungerande jordförbindelse, så att inte bilen blir strömförande. Det är alltså en skyddsfunktion och laddning fungerar utmärkt. I regel kan dessa sladdar ladda elbilar upp till så där en 12-13 A. Denna laddningsform går under benämningen Mod 2. Men det är bilens inbyggda laddare som sköter själva laddningen, dvs styr strömmen och avbryter laddningen då batteriet är fulladdat.

En elbil kan ladda vid en laddstolpe. Ofta ser man dessa på stan, vid ICA eller någon annan stans. En stolpe med en kontakt på och några lampor som antingen är gröna eller blå. Kontakten var från början en vanlig 220 V stickkontakt men börjar numera bytas ut mot kontakter av Typ 2. För att ladda behöver elbilsägaren bara ha med sig en kabel som har en sån kontakt i rätt ända. Laddningen stratas på lite olika sätt beroende på vem som äger och driver laddstolpen. I vissa fall behöver man skicka ett SMS i andra fall räcker det med att man viftar med ett plastkort i närheten av stolpen. Operatörerna börjar ta betalt för laddtjänsterna. Denna laddform går under benömningen Mod 3.

En laddbox på väggen kan vara bra. En fast laddbox med fast kabel kan vara bra för den som har en permanent parkeringsplats i ett garage eller hemma vid villan. Laddboxen är idag oftast smart så den kan styras från en telefon och läsas av. Användaren får information om pågående laddning, om den avbryts eller fel uppstår samt också hur mycket som laddats eller återstår att ladda. Laddboxen kan ha en fast kabel för anslutning till bilen och den är i regel av Mod 3 typ. Japanska bilar har laddkontakt av Typ 1 medan europeiska har laddkontakt Typ 2. Den senare är standard i Europa från 2017.

 En laddstation är flera laddpunkter. Ofta kan laddpunkterna bestå av flera laddstolpar med samma eller olika kontakter. Laddstationerna drivs i regel av nåon större operatör. I Sverige finns ex.vis CLEVER, Vattenfall, Fortum m.fl. so erbjuder laddning vid laddstationer. Stationen anger i regel vilken den största strömmen är som kan levereras. I normalfallet gäller 16A men även 32A och 64A kan också förekomma. Ibland står det om laddaren är tre-fasig. Då kan i bästa fall laddeffekerna bli upp mot 22 kW.

Laddström och laddeffekt. Elbilens batteri kan variera i storlek. En batteribil har allt mellan 20 kWh kapacitet till 90 kWh (Tesla) medan en ladd-hybrid har ett mindre batteri (runt 10-15 kWh). Normal laddas elbilen med 220 V enfas ström. Omriktning till likström, som batteriet vill ha görs i bilen. Den laddström som bilen drar blir varierande på hur bilens laddsystem bestämmer. 16A laddström ger som regel 3,3 kW laddeffekt medan 10A bara ger ca 2 kW. Ju högre ström desto större effekt och desto snabbare laddar bilen.

 Det finns nu ett hundratal snabbladdare i Sverige. Snabbladdarna kan användas av elbilar som har snabbladdningsmöjlighet och det är inte alla. Snabbladdningen sker genom två olika metoder (Den japanska CHAdeMO eller den Europeiska Combo CCS. Tesla har en egen variant.) Snabbladdningen sker som regel med 50 KW likström med spänningsnivå runt 400 V.

Snabbladdningen kan göras upp till 80% av batteriets kapacitet. Laddningen övervakas och framförallt får batteriet inte bli för varmt under laddningen. Laddningen går under benämningen Mod 4. Snabbladdnings-stationer börjar byggas ut längs motorvägar och kan närmast jämföras med traditionella mackar. Tiden för en 10 mils laddning är alltså runt 30 min. Kostnaden för laddningen varierar beroende på vem som driver stationen.

Ovanstående laddning kräver en sladd och kontakt med elnätet. Sladdlös laddning, s.k. induktionsladdning erbjuds nu vissa elbilar och kommer säkerligen att bli vanligare framöver. I detta fall placeras bilen över en liten platta som besår av en spole. En liknande spole under bilen kopplar sedan ihop magnetfälten och elen överförs trådlöst via luftgapet som är under bilen. Flera fördelar finns med detta. Ingen sladd behöver anslutas och det behövs inga stolpar vid vägkanten. Laddplattan kan grävas ner i marken m.m. och vandalisering minimeras.‹

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Laddplats, laddpunkt…?

Stockholms kommunala aktörer bromsar elbilsintroduktionen

Med nuvarande takt tar det minst 180 år innan 20% alla parkeringar fått laddningsmöjlighet

När det gäller kommunala parkeringar i Stockholms Stad har Stockholm Parkering, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder tillsammans 87 372 parkeringsplatser man rår över. I dagsläget  finns totalt på dessa 871 parkeringar för elfordon enligt en artikel i DN den 19 jan.

IMG_0003Utbyggnaden framöver är enligt planerna för Stockholm Parkering runt 100-talet nya elbilsparkeringar per år. Övriga aktörer  har inga planer att tala om.  Det torde då ta för dessa aktörer minst 865 år innan alla platser är elektrifierade, eller mer realistiskt 180 år innan tex 20% av platserna fått el.

Ambitionen måste nog höjas med 20 ggr eller mer om man skall tala om en elbilssatsning och ligga i paritet med den försäljning av elbilar som nu pågår och dessutom förväntas öka. Med bannlysning av dieselbilar och nollzoner i städer som seriöst diskuteras på politisk nivå i Sverige och övriga Europa är det konstigt att ingen klocka ringer hos våra kommunala beslutsfattare!

Hoppet om en elbilselektrifiering i hemmamiljö måste nog därför ställas till de privata aktörerna och ägare av parkeringar och garage i Stockholm. Och inte till de kommunala.

Elbil2020, som är ett användarinitiativ inom hållbar mobilitet arbetar med privata företag och framförallt just nu med Bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Via praktisk hjälp att inspektera garage och parkeringsplatser, ordna med offerter och sen handgripligen också  bistå med ansökningar till Klimatklivet har Elbil2020 på ett år lyckats få mer än 28 BRFer av Sjöstadsföreningens 43 föreningar att ta steget mot elbilsuppladdade garage.

I dagsläget finns ett hundratal laddplatser klara och ett ytterligare hundratal är på gång.  Med den takten som råder nu kommer 1000 (20% av Sjöstadens 5000)  privata parkeringar att vara uppkopplade med laddboxar inom 5 år,  alltså 2021.

Visionen är dock att Sjöstaden redan år 2020 skall erbjuda minst 1000 privata parkeringar med elbilsladdning.  Samtidigt skall minst 100 publika laddplatser varav 5 snabbladdare finnas för de drygt 600 bilister, som pendlar in till Sjöstaden varje dag.

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Stockholms kommunala aktörer bromsar elbilsintroduktionen

Allt fler garage i Hammarby Sjöstad förbereder elbilsladdning. Under 2016 blev det närmare 70 laddplatser!

Det är glädjande att så många BRF’cropped-IMG_5460-kopia.jpger installerar laddare i Sjöstadens garage. Närmare 28 st är färdiga eller på gång. Nu kommer snart nästa ansökningsomgång till Klimatklivet. En satsning från Naturvårdsverket och Länsstyrelserna där en garageägare (BRF eller samfällighet) kan få upp till 50% finansiering. Elbil2020 hjälper till med att skriva er ansökan om ni så vill.

utskick-dec-20161

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Allt fler garage i Hammarby Sjöstad förbereder elbilsladdning. Under 2016 blev det närmare 70 laddplatser!

Hammarby Sjöstad nu nationell exportplattform för miljö- och klimatteknik

img_1234-1Elektromobilitet en av hörnpelarna i vad Sverige kan visa upp för omvärlden.

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att under perioden 2016 – 2018 ge stöd till arbetet med att främja svensk export av miljö- och klimatteknik genom export- och investeringsplattformen Hammarby Sjöstad 2.0.

– Ett helhetstänk när det gäller urbana klimat-, miljö- och energifrågor efterfrågas stort runt om i världen. Även om Sverige ligger i framkant på detta område så finns det stor potential för företagen att öka sin export. Genom att göra en hel modern stadsdel till ett internationellt skyltfönster ökar exportmöjligheterna för svenska små och medelstora klimat- och miljöteknikföretag, säger näringsminister Mikael Damberg.

Miljö- och klimatteknik är en av de utmaningar som är i fokus för arbetet i statsministerns Nationella innovationsråd och för flera av de strategiska samverkansprogrammen, bland annat programmet Smarta städer. Inom ramen för exportstrategin och i enlighet med Team Sweden-modellen får Energimyndigheten i uppdrag att stödja främjandet av svensk miljö- och klimatteknik samt smarta städer inom konceptet Hammarby Sjöstad 2.0 som investerings- och exportplattform. Även om Hammarby är skyltfönstret så handlar det om en nationell satsning där hela Sveriges klimat- och miljöteknikföretag visas upp – genom match-making och uppföljning hela vägen till genomförd affär.

Energimyndigheten får totalt 6 miljoner under 2016 – 2018 för genomförandet av uppdraget som ska slutredovisas senast den 31 mars 2019.

Share on Facebook
Publicerat i ElBil2020 | Kommentarer inaktiverade för Hammarby Sjöstad nu nationell exportplattform för miljö- och klimatteknik