Laddplats, laddpunkt…?

Laddplats, laddpunkt, laddkabel, laddstolpe, laddbox, laddstation, laddström, laddeffekt, normalladdning, snabbladdning, induktions-laddning etc. -vad är vad?

Begreppsförvirringen ökar i elbilssverige. Vad är det vi egentligen försöker tala om när det gäller elbilar? Under senaste två- tre åren har begreppen som vi rör oss med mer förvirrat än klarställt situationen. Och inte nog med det. När det gäller elbilar, batterier och räckvidder m.m. är situationen likadan. Inte undra på att den potentielle elbilsköparen känner sig förvirrad och kanske hellre väljer en fossilbil även nästa gång ett byte kommer på tapeten. Beskeden som lämnas är ibland helt motsägelsefulla och felaktiga.

Elbil2020 som är en användarorganisation försöker se situationen ur användarens perspektiv och nedan skall vi pedagogiskt gå igenom begreppen och vad de står för. För det som kallas normalladdning och snabbladdning gäller:

En elbil kan laddas i ett vanligt 220 V jordat vägguttag. Därför säljs oftast elbilar med en sladd (som har en klump på sig), en sk. laddkabel. Klumpen sköter om att laddningen kan ske säkert då den både håller koll på bilen och vägguttaget. Framförallt ser den till att det finns en fungerande jordförbindelse, så att inte bilen blir strömförande. Det är alltså en skyddsfunktion och laddning fungerar utmärkt. I regel kan dessa sladdar ladda elbilar upp till så där en 12-13 A. Denna laddningsform går under benämningen Mod 2. Men det är bilens inbyggda laddare som sköter själva laddningen, dvs styr strömmen och avbryter laddningen då batteriet är fulladdat.

En elbil kan ladda vid en laddstolpe. Ofta ser man dessa på stan, vid ICA eller någon annan stans. En stolpe med en kontakt på och några lampor som antingen är gröna eller blå. Kontakten var från början en vanlig 220 V stickkontakt men börjar numera bytas ut mot kontakter av Typ 2. För att ladda behöver elbilsägaren bara ha med sig en kabel som har en sån kontakt i rätt ända. Laddningen stratas på lite olika sätt beroende på vem som äger och driver laddstolpen. I vissa fall behöver man skicka ett SMS i andra fall räcker det med att man viftar med ett plastkort i närheten av stolpen. Operatörerna börjar ta betalt för laddtjänsterna. Denna laddform går under benömningen Mod 3.

En laddbox på väggen kan vara bra. En fast laddbox med fast kabel kan vara bra för den som har en permanent parkeringsplats i ett garage eller hemma vid villan. Laddboxen är idag oftast smart så den kan styras från en telefon och läsas av. Användaren får information om pågående laddning, om den avbryts eller fel uppstår samt också hur mycket som laddats eller återstår att ladda. Laddboxen kan ha en fast kabel för anslutning till bilen och den är i regel av Mod 3 typ. Japanska bilar har laddkontakt av Typ 1 medan europeiska har laddkontakt Typ 2. Den senare är standard i Europa från 2017.

 En laddstation är flera laddpunkter. Ofta kan laddpunkterna bestå av flera laddstolpar med samma eller olika kontakter. Laddstationerna drivs i regel av nåon större operatör. I Sverige finns ex.vis CLEVER, Vattenfall, Fortum m.fl. so erbjuder laddning vid laddstationer. Stationen anger i regel vilken den största strömmen är som kan levereras. I normalfallet gäller 16A men även 32A och 64A kan också förekomma. Ibland står det om laddaren är tre-fasig. Då kan i bästa fall laddeffekerna bli upp mot 22 kW.

Laddström och laddeffekt. Elbilens batteri kan variera i storlek. En batteribil har allt mellan 20 kWh kapacitet till 90 kWh (Tesla) medan en ladd-hybrid har ett mindre batteri (runt 10-15 kWh). Normal laddas elbilen med 220 V enfas ström. Omriktning till likström, som batteriet vill ha görs i bilen. Den laddström som bilen drar blir varierande på hur bilens laddsystem bestämmer. 16A laddström ger som regel 3,3 kW laddeffekt medan 10A bara ger ca 2 kW. Ju högre ström desto större effekt och desto snabbare laddar bilen.

 Det finns nu ett hundratal snabbladdare i Sverige. Snabbladdarna kan användas av elbilar som har snabbladdningsmöjlighet och det är inte alla. Snabbladdningen sker genom två olika metoder (Den japanska CHAdeMO eller den Europeiska Combo CCS. Tesla har en egen variant.) Snabbladdningen sker som regel med 50 KW likström med spänningsnivå runt 400 V.

Snabbladdningen kan göras upp till 80% av batteriets kapacitet. Laddningen övervakas och framförallt får batteriet inte bli för varmt under laddningen. Laddningen går under benämningen Mod 4. Snabbladdnings-stationer börjar byggas ut längs motorvägar och kan närmast jämföras med traditionella mackar. Tiden för en 10 mils laddning är alltså runt 30 min. Kostnaden för laddningen varierar beroende på vem som driver stationen.

Ovanstående laddning kräver en sladd och kontakt med elnätet. Sladdlös laddning, s.k. induktionsladdning erbjuds nu vissa elbilar och kommer säkerligen att bli vanligare framöver. I detta fall placeras bilen över en liten platta som besår av en spole. En liknande spole under bilen kopplar sedan ihop magnetfälten och elen överförs trådlöst via luftgapet som är under bilen. Flera fördelar finns med detta. Ingen sladd behöver anslutas och det behövs inga stolpar vid vägkanten. Laddplattan kan grävas ner i marken m.m. och vandalisering minimeras.‹

Share on Facebook

Stockholms kommunala aktörer bromsar elbilsintroduktionen

Med nuvarande takt tar det minst 180 år innan 20% alla parkeringar fått laddningsmöjlighet

När det gäller kommunala parkeringar i Stockholms Stad har Stockholm Parkering, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder tillsammans 87 372 parkeringsplatser man rår över. I dagsläget  finns totalt på dessa 871 parkeringar för elfordon enligt en artikel i DN den 19 jan.

IMG_0003Utbyggnaden framöver är enligt planerna för Stockholm Parkering runt 100-talet nya elbilsparkeringar per år. Övriga aktörer  har inga planer att tala om.  Det torde då ta för dessa aktörer minst 865 år innan alla platser är elektrifierade, eller mer realistiskt 180 år innan tex 20% av platserna fått el.

Ambitionen måste nog höjas med 20 ggr eller mer om man skall tala om en elbilssatsning och ligga i paritet med den försäljning av elbilar som nu pågår och dessutom förväntas öka. Med bannlysning av dieselbilar och nollzoner i städer som seriöst diskuteras på politisk nivå i Sverige och övriga Europa är det konstigt att ingen klocka ringer hos våra kommunala beslutsfattare!

Hoppet om en elbilselektrifiering i hemmamiljö måste nog därför ställas till de privata aktörerna och ägare av parkeringar och garage i Stockholm. Och inte till de kommunala.

Elbil2020, som är ett användarinitiativ inom hållbar mobilitet arbetar med privata företag och framförallt just nu med Bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Via praktisk hjälp att inspektera garage och parkeringsplatser, ordna med offerter och sen handgripligen också  bistå med ansökningar till Klimatklivet har Elbil2020 på ett år lyckats få mer än 28 BRFer av Sjöstadsföreningens 43 föreningar att ta steget mot elbilsuppladdade garage.

I dagsläget finns ett hundratal laddplatser klara och ett ytterligare hundratal är på gång.  Med den takten som råder nu kommer 1000 (20% av Sjöstadens 5000)  privata parkeringar att vara uppkopplade med laddboxar inom 5 år,  alltså 2021.

Visionen är dock att Sjöstaden redan år 2020 skall erbjuda minst 1000 privata parkeringar med elbilsladdning.  Samtidigt skall minst 100 publika laddplatser varav 5 snabbladdare finnas för de drygt 600 bilister, som pendlar in till Sjöstaden varje dag.

Share on Facebook

Kina satsar stort på elbussar

IMG_5002I den ekonomiska regionen Shenzhen i södra Kina, inte långt från Hong Kong, bodde för 40 år sedan endast 30 000 människor. Idag bor där 10 miljoner. I ett beslut nyligen skall samtliga bussar i Shenzhen  vara hel-elektriska senast 2017. Det innebär att 15 000 bussar kommer att drivas på el och sakna avgasrör.

Beslutet kan jämföras med att Sverige skulle besluta att samtliga bussar i Sverige skulle vara eldrivna (ca 15 000). I Sverige har Värnamo beslutat om elbussar (4 st). Demolinjer rullar i Stockholm och Göteborg. Bussplan Stockholm verkar för att samtliga innerstadsbussar, drygt 300 st, byts ut till elbussar inom en 10-årsperiod.

Share on Facebook

Allt fler garage i Hammarby Sjöstad förbereder elbilsladdning. Under 2016 blev det närmare 70 laddplatser!

Det är glädjande att så många BRF’cropped-IMG_5460-kopia.jpger installerar laddare i Sjöstadens garage. Närmare 28 st är färdiga eller på gång. Nu kommer snart nästa ansökningsomgång till Klimatklivet. En satsning från Naturvårdsverket och Länsstyrelserna där en garageägare (BRF eller samfällighet) kan få upp till 50% finansiering. Elbil2020 hjälper till med att skriva er ansökan om ni så vill.

utskick-dec-20161

Share on Facebook

Hammarby Sjöstad nu nationell exportplattform för miljö- och klimatteknik

img_1234-1Elektromobilitet en av hörnpelarna i vad Sverige kan visa upp för omvärlden.

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att under perioden 2016 – 2018 ge stöd till arbetet med att främja svensk export av miljö- och klimatteknik genom export- och investeringsplattformen Hammarby Sjöstad 2.0.

– Ett helhetstänk när det gäller urbana klimat-, miljö- och energifrågor efterfrågas stort runt om i världen. Även om Sverige ligger i framkant på detta område så finns det stor potential för företagen att öka sin export. Genom att göra en hel modern stadsdel till ett internationellt skyltfönster ökar exportmöjligheterna för svenska små och medelstora klimat- och miljöteknikföretag, säger näringsminister Mikael Damberg.

Miljö- och klimatteknik är en av de utmaningar som är i fokus för arbetet i statsministerns Nationella innovationsråd och för flera av de strategiska samverkansprogrammen, bland annat programmet Smarta städer. Inom ramen för exportstrategin och i enlighet med Team Sweden-modellen får Energimyndigheten i uppdrag att stödja främjandet av svensk miljö- och klimatteknik samt smarta städer inom konceptet Hammarby Sjöstad 2.0 som investerings- och exportplattform. Även om Hammarby är skyltfönstret så handlar det om en nationell satsning där hela Sveriges klimat- och miljöteknikföretag visas upp – genom match-making och uppföljning hela vägen till genomförd affär.

Energimyndigheten får totalt 6 miljoner under 2016 – 2018 för genomförandet av uppdraget som ska slutredovisas senast den 31 mars 2019.

Share on Facebook

47 % av alla bilar i Japan är hybrider

Långsiktighet i Japan är ibland synonymt med att saker tar tid. Idag finns bara 140 000 elfordon. Den totala fordonsflottan uppgår till närmare 50 miljoner. Men de kommer säger man. Före 1997 fanns ingen elhybrid i Japan. Nu 19 år senare är andelen hela 47%. Det motsvarar ca 4% tillväxt årligen. (Sverige har idag en elbilsandel om ca 5% av nybilsförsäljningen). Om Sverige skulle efterlikna Japan borde antalet elbilar om 19 år (2035) alltså uppgå till över 3 miljoner!st1_9348

I Japan rullar en del roliga elbilar omkring på gatorna. Bilden visar en som har drag av lok!

 

Share on Facebook

25 av 46 garage nu på gång med elbilsladdning i Sjöstaden

laddkarta-2-5För drygt ett år sedan hade ingen förening i Sjöstaden börjat installera laddare i garagen. Nu är flera färdiga och totalt 25 av 46 BRF föreningar på gång att installera elbilsladdning. Verkar som korken gått ur flaskan och vi jobbar vidare med vårt mål att 20% av alla parkeringar skall vara elbilsklara till senast 2020.

 

Elbil2020 hjälper till med hela processen inklusive ansökningar till Klimatklivet för finansiering av hälften av kostnaden.

Share on Facebook

Intresset för elbil ökar… om det finns möjlighet att ladda hemma!

img_0013I en undersökning i Hammarby Sjöstad som NOVUS gjort på uppdrag av Elbil2020, Sjöstadsföreningen och ElectriCITY, svarar drygt sex av tio att sannolikheten till köp av elbil skulle öka om det fanns laddutrustning vid deras p-plats hemma.

Detta bekräftar tidigare undersökningar.

På frågan ”Har du tillgång till bil?” så uppger 61 procent att de har egen bil och 5 procent att de är med i en bilpool. Av dessa Sjöstadsbor använder åtta av tio bilen minst en gång per vecka eller oftare.

42 procent svarade ja på att de kan tänka sig att köpa elbil nästa gång de byter bil, men om Sjöstadsborna hade möjlighet att ladda hemma skulle intresset för elbil öka till nästan sju av tio. Målgruppen för undersökningen var boende i Hammarby Sjöstad i åldern 18-79 år. Totalt har 294 intervjuer genomförts under perioden 3-26 juni 2016.

Elbil2020 går nu vidare genom Ladda Hemma kampanjer ,både lokalt och nationellt, samt att skapa olika användargrupper av elbilsägare för att ta reda på mer om hur elbilen lättare skall fasas in i samhället.

Share on Facebook

Japan satsar på vätgas

paraplyerna-i-toyotaStudieresan till Japan som Elbil2002 arrangerade förra veckan samlade ett dussintal resenärer från svenska myndigheter, forskning och industri.

Under en vecka besöktes 10-talet företag, organisationer och myndigheter i både Tokyo och Toyota City. Det framgick tydligt att Japan satsar stort på vätgas och bränsle-cellfordon. Åtminstone fram till 2020 när sommar OS och Paralympics skall hållas.

Share on Facebook

Klimatklivet i Sjöstan nu kick-startat av Ibrahim Baylan

IMG_5462I torsdags besökte Energiminister Ibrahim Baylan Sjöstaden för att få en bild av allt vad som sker där när det gäller energi och elektromobilitet. Han besökt bla demo-garaget för elbilsladdning.

Intresserade BRFer och garageägare kan nu kontakta Elbil2020 för att få en verklig bild hur laddning kan anordnas. Elbil2020 hjälper även  till med att ansöka om bidrag för installationen.

Share on Facebook