Ladda elbil

Ladda Elbil borde vara enkelt. Tyvärr är det inte det. Begreppsförvirringen är stor. Vad menas med Mod2-laddning, Typ1-kontakt, WiFi anslutning? Hur många Amp skall jag säkra upp för? Behöver alla elbilar ladda på max ström hela tiden? Frågorna är många.

Elbil2020 vill reda ut begreppen och underlätta för elbilsköparen/ägaren.

IMG_4291Ladda där du står

En viktig del i omställningen av fordonsflottan är var och hur laddningen av fordonen kan ske. Inom ramen för demoprojektet tas en utvecklingsplan fram som omfattar både laddning i privat som publik miljö. Planen, som går under namnet Laddplan Stockholm kommer att omfatta olika typer av laddningsstationer: snabbladdning, semisnabb laddning och standardladdning. Inledningsvis etableras ett antal demo-garage med laddutrustning från olika leverantörer

Vi vill även ligga i teknikens framkant och demonstrera ny laddningsteknik som induktionsladdning och batteribytestekniker. Vidare avses nya betalsystem och smarta IT system som underlättar för elbilsföraren. Här ingår både att hitta, boka och betala funktioner.

Svensk Energi har utkommit med en handledning om etablering av laddplatser. Ladda ner den här.

IMG_1202Laddat i Garagen

Elbil2020 har etablerat ett samarbete med Combiel, en installationsfirma i Sjöstaden samt Charge-Amps, leverantör av laddningslösningar. Under senaste året har ett flertal möten avhållits där framförallt bostadsrättsföreningarna i Sjöstaden deltagit.

Projektet har utvecklat en tvåstegs-modell där installationen av laddplatser görs i en inledande fas (installation av el) och en slutfas (installation av laddbox). Arbete pågår nu med ett 30-tal garageägare i Sjöstaden kring laddplatsetableringar. För närvarande har Elbil2020 hjälpt till med ansökningar till Klimatklivet och rott hem närmare 1,7 MSEK i bidrag till BRFer i Hammarby Sjöstad .Målet är 1000 laddplatser för 2020. En beskrivning av Ladda hemma finns här: Ladda hemma

Projektet skall vidare ta fram en enkel manual för att underlätta för bostadsrätts-förenignarna och fastighetsägarna att kunna förbereda installation av laddutrustning samt driva dessa kommersiellt. Här kan en enkel beskrivning laddas ner: Ladda i Garage

VWPiskProjektet Demostad för Elfordon har bl.a. samarbetar med Atrium Ljungberg om att i Sickla Köpkvarter etablera laddutrustningar och bedriva demo verksamhet. En del erfraenheter beskrivs här hur laddning i publik miljö sker.

Ladda ner Slutrapporten Demostad för elfordon

Share on Facebook

En kommentar till Ladda elbil

  1. sten.bergman skriver:

    Intresserad av hjälp med att få ladda elbilen? Hör av Dig till oss!

Kommentarer inaktiverade.