Vad gör vi?

ELbil2020 erbjuder kvalificerad hjälp för att skapa kunskap kring elbilssamhället.

elbil2020-logo-ny-s

 

Vår verksamhet innehåller:

  • Praktisk demonstration av olika elfordonstyper, laddning m.m.
  • Praktisk hjälp att komma igång med hemmaladdning inkl hjälp med ansökning till Klimatklivet
  • Arrangerar seminarier och konferenser
  • Koordinering av Laddplan Stockholm, Bussplan Stockholm och Trafikplan Stockholm
  • Undersökningar av elbilsmarknaden
  • Arrangerar studieresor
  • Stöd för Forskning och Utveckling i Living-Lab miljö
  • Utveckling av affärsmodeller inom elektromobilitet
  • Utveckling av konceptet ElectriCITY® och nya Demomiljöer i Sverige.

Bakgrund

Elbil2020, med säte i Hammarby Sjöstad i Stockholm, har bildats för att ta visioner, idéer och koncept vidare till praktiskt genomförande. Bolaget fungerar som användar-organisation i förhållande till bil- och energiföretagen och som kunskapsorganisation för företagen och invånarna i Sjöstaden. Elbil2020 arbetar som ett medborgarinitiativ,  inom ramen för riksdagens mål om en fossiloberoende transportsektor 2030.

Företaget drev mellan 2014 och 2016 tillsammans med  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP (numera RISE), projektet Demostad för Elfordon. Projektet delfinansierades av Energimyndigheten.I en fortsättning, Demostad 2.0, planerar nu Elbil2020 att även koncentrera resurser kring de lätta elfordonen (elcyklar, elmopeder, trehjulingar etc)), hur tunga elfordon och transporter kan integreras i stadsmiljön, elbussar och elfärjor samt hur dessa kan bli en del i det elektromobila transportsystemet, avsett både för människor och gods. En presentation om Demostad kan laddas ner här.

Projektet Demostad för Elfordon, som hittills koncentrerats mot personbilen, användaren och laddningen har inneburit en kunskapsuppbyggnad kring hur omställningen till elfordon kan och bör gå till. Projektet har i samarbete med bl.a. Atrium Ljungberg och beteendeforskare vid KTH undersökt elbilens ekosystem ur både ett tekniskt och ekonomiskt kommersiellt perspektiv och har som mål att presentera en användar-orienterad, väl underbyggd plan, till myndigheter och politiker för hur övergången skall kunna ske. Ladda ner nyhetsbrev här.

Kunskapen om elbilen är fortfarande låg

Elbil2020 konstaterar efter den senaste TNS/Sifoundersökningen att kunskapen kring elbilsladdning i Sverige är förhållandevis låg. Endast 3 av 10 vet att en elbil kan laddas i ett vanligt 220 volts uttag. Och endast 2 av 10 anser att man har tillräcklig kunskap om elbilen. Ungefär 1 av 7 av de tillfrågade anser dock att det är troligt att man kommer att köpa en elbil nästa gånga man köper bil vilket är en nedgång från 4 av 5 som var troliga elbilskonsumenter 2007 (innan det fanns några elbilar). Hos de potentiella elbilsköparna är miljöaspekterna det främsta skälet, medan de som är tveksamma till elbilen framhåller priset, räckvidden och bristen på laddningsmöjligheter som skäl.

Stort problem med laddning i garage

I ett försök att få bostadsrättsföreningar med garage att förbereda för elbilsladdning visar erfarenheten från detta på många stora problem. Av Sjöstadsföreningens 46 Bostadsrätts-föreningar med garage har ett 20 tal visat intresse. 7 har installerat laddning, 3 är på gång medan 10 talet fortfarande efter ca 1,5 år avvaktar interna beslut, finansiering etc..

Få föreningar vet vilken teknik som krävs, hur man skall mäta och ta betalt för platsen och för den ström som förbrukas. Kostnaden för laddinfrastrukturen anges som ett stort problem, men även var laddarna skall placeras är ibland en svår nöt att knäcka. Skall man be bilägare att byta parkeringsplats för att få ner installationskostnaderna? Vem skall äga utrustningen? Elbil2020 påpekar att avsaknaden av standarder, enkla anvisningar och kunskap hur det går till i praktiken är främsta orsaken att det dröjer med hemmaladdningen.

För att underlätta och hjälpa bostadsrättsföreningarna har Elbil2020 tillsammans med ett installationsföretag i Sjöstaden (Combiel) och ett svenskt laddföretag (Charge-Amps) tagit fram en enkel modell för hur laddning kan erbjudas till en låg investeringskostnad. Systemet testas nu i ett pilotgarage.

Elbil2020 har genomfört ett flertal demonstrationer av elbilar och andra elfordon i Hammarby Sjöstad och Sickla köpkvarter i Nacka. Ca 500 personer har hittills erbjudits provkörning av en elbil och i en enkätundersökning svarar merparten att en elbil skulle klara körbehovet i mer än 95 % av alla körtillfällen.

Elbil2020 konstaterar att om bostadsrättsföreningar, privata garageägare, företag och parkeringsbolag inte förstår vikten av att erbjuda elbilsladdning, så är man ett effektivt hinder för omställning av fordonsflottan. Likaså krävs att potentiella elbilsköpare måste exponeras för elbilen i ett tidigt stadium för att överhuvudtaget fundera på ett byte av fordonstyp vid nästa köp.

Elbussar i Stockholm för en ren och tyst trafik

Elbil2020 har tillsammans med Vattenfall och Volvo tagit initiativ till att införa eldrivna bussar i SL- trafiken i Stockholm. Linje 73 kör nu 8 ladd-hybridbussar mellan Hjorthagen och Karolinska i ett demoprojekt. Nu drivs projektet Bussplan Stockholm som syftar att byta ut samtlig 300 innerstadsbussar i Stockholm till elbussar för en ren och tyst trafik.

Ett helt nytt (icke-vinstdrivande) initiativ/nätverk har också startats med ambitionen att samla näringsliv, samhälle och forskning kring energifrågorna, elektrifierade transporter, avfall, vatten och lokal kommunikation. Elbil2020 och ElectriCITY Stockholm har där ambitionen att göra Hammarby Sjöstad till en nationell demostad för övergången till elbilar och en global förebild i omställningen till hållbara transporter. Idag har över 40 företag och organisationer anslutit sig som medlemmar/partners till initiativet ElectriCITY”.

Ladda Hemma– behovet av en omfattande informationskampanj

I höstas lät Elbil2020 TNS/Sifo göra en enkät, en kunskapskontroll, med frågor till bilkonsumenten. Vi frågade ca 1100 personer runt om i landet om generell kunskap om elbilar, kännedom om elbilar, kunskap om laddningsmöjligheter, inställning till elbilar, elbilens framtid samt om attityder till elbilen.

Resultaten från Sifo-undersökningen och tidigare liknande undersökningar som genomförts ligger nu till grund för en nationell satsning kring hur vi kan ladda våra elfordon hemma. Elbil2020 avser att låta kampanjen möjligen drivas i ny bolagsform.

 

 

 

 

 

Share on Facebook