Våra lärdomar och våra rekommendationer

Ett av företagets hörnpelare är att förstå och kunna påverka  elbilsmarknaden sett ur användarens synvinkel. Vi sammanfattar därför våra lärdomar från egna och andras försök/projekt under nedanstående rubriker:


Stöd till elfordon, Lagar, förordningar

Många stater har infört generösa regler för att stimulera elbilsutvecklingen. Tidigt ute var Kalifornien som införde stränga emissionsregler (CARB). Norge har en särställning, med flera incitament, vilket f.n. gör landet till det elbiltätaste i världen. Nästan var fjärde bil som säljs är en elbil.

I Sverige föreslår nu regeringens utredare att det införs ett Bonus/Malus system för elfordon från 2018, där batterielbilar ges en premie om 60 000 kr och en laddhybrid 45 000 kr samt att beskattningssystemet för alla fordon görs om.

 • I Holland ansvarade den nationella samordnaren för elbilsintroduktion att ett flertal hindrande lagar skrevs om.
 • Miljöförvaltningen i Stockholm har påpekat brister i bl.a. parkeringsförordningen när det gäller skyltning för bilar som laddar. Svårt att bötfälla den som parkerar fossilbil på laddplats för elbil. Även svårt med skyltningen!
 • Naturvårdsverket erbjuder klimatstöd upp mot 50% av investeringskostnad för normalladdare av totalt 1,6 miljarder för bl.a. laddinfrastrukturåtgärder. Men stora svårigheter finns med att ansöka om bidraget.
 • London förbjuder fossildrift i city och Indien planerar totalförbud efter 2035.

Våra rekommendationer är:


elbil31augVad vet vi om elbilar och laddning?

Elbil2020 analyserar användares beteende i olika undersökningar, i samband med Demodagar och Testkörningar av elfordon samt egna undersökningar. Vi granskar andras undersökningar och kompletterar där underlaget verkar tunt.

Över 500 personer har hittills erbjudits provkörning av elbil i samband med Demodagar. Här har mycket kunskap vunnits kring attityder till elbilen.

Under 2014 genomförde Energimyndigheten en attitydundersökning kring elbilen. Rapporten kan hämtas via länken:Energimyndighetens rapport om inställning till Elbilen

I november 2015 genomförde TNS/Sifo en undersökning om svenskars kunskaper om laddning. Rapporten han laddas ner här: TNS/Sifo rapport

Vilka är då de viktigaste lärdomarna om våra attityder till och kunskaper kring elbilar och laddning?

 • Ytterst få har en heltäckande bild av elbilen och dess ekosystem
 • Knappt någon vet att en elbil går att ladda i ett vanligt vägguttag, om så skulle behövas

Våra rekommendationer:

 • Öka kunskapen kring elfordon

 


v60phevAtt köpa/leasa elfordon

Vad tycker allmänheten om elbilar? Det finns inte så många publika under-sökningar vad allmänheten egentligen tycker om elbilar.  I en studie som gjordes i Sverige under 2007  (ca 1000  intervjuer) kunde närmare 75% tänka sig en elbil inom 5 år. Men det var många om och men. I en färsk kundundersökning från England ( drygt 960 intervjuer) har man dock gått på djupet med frågorna. I den rapport som kom i juni i år framgår några intressanta fakta. Ett var att bara 5% kan tänka sig att köpa/äga en elbil. Vad som vidare framgår av studien var att 14% av potentiellt intresserade hellre avstod ett köp.

Bland de viktigaste faktorerna för att köpa elbil angavs: Kostnaden (85%), tillförlitlighet (78%), säkerhet (66%) och komfort (53%). De tveksamma kunderna angav att bland faktorer som avgjorde att man inte vill köpa elbil  var:

 • Laddningen (40%),
 • körsträckan (39%),
 • kostnaden (33%)
 • bristen på kunskap (16%).

Som bakgrundsinformation nämns att ca 80% kör bil eller är passagerare en eller två gånger i veckan, 51% kör minst en gång per dag, 19% 3 ggr per vecka och 13%  en eller två gånger i veckan. Bland de tillfrågade hade 0,3% redan en elbil.

Våra lärdomar är:

 • Utan att ha kört en elbil blir det ingen affär. Demokörningar således mycket viktiga som insteg.
 • Körsträckan verkar inte avskräcka den som köpt en elbil då man i regel planerar sina resor bättre. Vardagskörningar är i regel ganska lika.
 • Laddningen kommer som nummer ett.

Våra rekommendationer:


Fördelar och nackdelar med elbilar


Att anskaffa elbilsladdning


Elfordon i kollektiv trafik (Buss, Taxi m.m.)


Lätta elektriska fordon


Övriga lärdomar

Share on Facebook