Trafikplan Stockholm

Elbil2020 arbetar tillsammans med ElectriCITY och KTH, som har visat att en marginellt förändrad användning av fordon, vägar och spår skulle möjliggöra mångdubbla förflyttningar av människor och gods i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn utan stora investeringar.

trafik-stockholm-468Redan små justeringar har stora effekter med mindre köer och minskad restidsosäkerhet som följd. Sammanbrott på de stora lederna beror ofta på tio procents för stor samtidig tillströmning.Med en jämnare fördelning av trafiken kan tio gånger fler bilar komma fortare fram under det som nu är kötid, enligt en rapport om ledig kapacitet som Centre for Sustaniable Communication vid KTH tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

Andra exempel är att personbilar i genomsnitt står oanvända 96 procent av tiden och i varje bil färdas 1,2 personer. Bussar klarar ungefär sju gånger fler resenärer än personbilar, med reserverade körfält femton gånger.

Filer som ändrar körriktningar efter trafiktrycket frigör stor ledig kapacitet. Bilpendlare som övergår till förortståg minskar ytanvändningen med 60 gånger.

Inget av detta är nytt, men de sammanställda uppgifterna om stadstrafiken visa att det är hög tid för reformer.

Share on Facebook