Testpanelen för elfordon och demoflottor

Testpanelen för elfordon och demoflottor är en virtuell organisation för att engagera användare att prova, hyra, poola, leasa eller köpa elbil. Testpanelen har nu närmare 400 medlemmar, en krets som ska byggas ut till 1.000 medlemmar. Avsikten är att rekrytera medlemmar till testpanelen från hela Sverige och då inkludera opinionsbildare, beslutsfattare och trendsättare inom olika områden. Även skeptiker är välkomna!

Medlemmarna kommer att erbjudas att prova elbilar och laddhybrider på fördelaktiga villkor både från demoflottan och de bilpooler,  som projektet samverkar med.  Testpanelen får en central roll i Demostad för Elfordon.  Till den knyts uppföljning av erfarenheter och kommunikation om verksamhetens resultat samt arbete för att stödja tillkomsten av liknande lokala initiativ i Stockholm och andra kommuner i Sverige.

Under hösten 2014 påbörjades provkörningar av elfordon i Sickla köpkvarter (PiSK). Under sju veckor 2014 och 6 veckor 2015 fanns elbilar att tillgå torsdag till söndag. Intresset var stort att få provköra dessa. Sista veckan blev rekord när Tesla lät 100-talet intresserade få köra elbilen.

 

Testapp utvecklad

För att enkelt kunna utvärdera elbilstester har ElBil2020 utvecklat en egen mobilapp. Appen laddas ned i mobiltelefonen. Appen startas när man börjar köra och man svarar via appen på några frågor när man har avslutat testkörningen. Inga papper eller inloggningar behövs. Testappen har nu testats och kommer under 2016 att uppdateras med fler frågepaket och möjligen också en koppling till var elbilsladdning kan ske.

Testpanelen för elfordon har sitt centrum i Hammarby Sjöstad, men är öppet för alla som är intresserad av miljö, fordon och teknik. Medlemskap i Testpanelen för Elbilar är kostnadsfritt och personligt och vi kommer inte att vidareföra information om ditt medlemskap externt. Du, som anmäler dig, kommer att få information om utvecklingen av elbilsområdet i form av ett Nyhetsbrev, vilket också kommer att innehålla erbjudanden om att provköra och leasa el-/laddhybridbilar till förmånliga villkor. Du åtar dig dock inga förpliktelser att leasa eller köpa en bil. Svara på våra kommande enkäter och var med och vinn fina priser. Gå också gärna in på Facebook/elbil2020 och gilla oss.

Anmälan till Testpanelen kan ske genom att skicka ett mejl till henric.gustafson@elbil2020.se

 

 

Share on Facebook