Studieresor

tokyo1Japan på god väg mot elektrifierade transporter

Som allmänt är känt satsar Japan målmedvetet och långsiktigt på utveckling av nästa generations miljövänliga och bränslesnåla fordon.  Här ligger nu fokus på  elhybrider, batterielfordon och bränslecellsfordon.  De japanska FoU investeringarna uppgår till mångmiljardbelopp och mycket resurser  läggs nu på nästa generations högeffektiva batteriteknik, bränsleceller för elfordon, och smart infrastruktur.

Exempel är:

  • Kommuner och regioner i Japan har sedan länge haft intressanta elektromobilitetsprogram.
  • Den Japanska fordonsindustrin med Toyota, Nissan, Mitsubishi och Honda uppvisar ambitiösa fordonsprogram med både hybrider, laddhybrider, batteri- och bränslecellsfordon
  • Japansk forskning kring nästa generation fordons batterier har kommit långt
  • Snabbladdningav typ CHAdeMO och vätgasinfrastruktur för bränslecellsfordon byggs raskt ut i Japan.

Det finns med andra ord mycket kunskap att hämta från vad som sker i Japan.

tokyo_980394cStudieresa till Japan genomförd hösten 2016

Studieresan till Japan hösten 2016 innebar att kartlägga kunskapsläget för elfordon och dess infrastruktur genom en detaljerad analys av var den japanska industrin och forskningen står när det gäller elfordon, dess laddinfrastruktur och förändrade konsumentbeteenden.

Vem vände sig resan till?

Studieresan vände sig till intresserade svenska företag och organisationer, branschorgan, myndigheter, marknadsutvecklare, kommuner, journalister och forskare.

Besöksprogrammet kommer omfattade  en inledande briefing från ambassaden, samt ett seminarium. Därutöver ett 10-tal besök vid myndigheter, stadsdelar, organisationer, forskningsinstitutioner och tillverkningsföretag.

  • Ministerier, myndigheter och miljö- och konsumentorganisationer
  • Tillverkningsföretag som ex.vis Toshiba, Hitachi och Panasonic
  • Fordonstillverkare som ex.vis Toyota, Mitsubishi, Honda och Nissan
  • Forskningsinstitut, universitet och högskolor
  • Stadsdelar/kommuner i Tokyo
  • Svenska Ambassaden/Business:Sweden

Förutom besöksprogram ingick inblick i den japanska affärskulturen.  Studieresan genomfördes den 25 – 30 sept 2016 och omfattade 5 dagars studiebesök i Tokyo, samt Toyota City.

IMG_5450Vem arrangerade resan?

Arrangör av resan var Elbil2020 AB med Sten Bergman, tidigare Teknisk Vetenskaplig Attaché i Japan som reseledare/koordinator. I Japan arrangerades och genomförs programmet av Business Sweden och Svenska Ambassaden.En sammanfattande rapport och analys kommer att läggas upp inom kort.

Share on Facebook