Globalt om elfordon och forskningsläget

Forskning kring elfordon sker i en ökande takt. Kortfattad information om intressanta forskningsprojekt och genombrott beskrivs nedan under rubrikerna:

 

 

Share on Facebook