Ladda Hemma Kampanj

En nationell samlad informationskampanj.

IMG_4291

Elbil2020 AB, är ett företag i Hammarby Sjöstad, som med användarna i fokus har studerat hur omställningen av den svenska fordonsflottan till eldrift skulle kunna ske. I projektet  ”Demostad för Elfordon” ingår sedan 2012 olika samarbeten med marknadens många aktörer för att få till stånd elbilsdemonstration, etablering av elbilspooler och uppbyggnad av  nödvändig kostnadseffektiv laddinfrastruktur.

Samarbeten har också bedrivits med forskningsinstitutioner som t.ex. SP, KTH och Viktoria-institutet.  Här har  grundläggande forskning kring bl.a. beteendeförändringar och olika marknadsmekanismer relaterat till elbilen analyserats.

Tillsammans med företag som Atrium Ljungberg, ICA m.fl. har laddinfrastruktur etablerats i både privata och publika miljöer. I samverkan med Sjöstadsföreningen, som företräder 43 BRF´er i Hammarby Sjöstad, har frågan kring hemmaladdning i garage studerats i detalj och olika koncept för garageladdning etablerats.

En viktig lärdom har varit att elbilsutvecklingen i Sverige, och storstadsregioner i synnerhet, är starkt betingad av möjlighet till att få provköra elfordon samt att laddinfrastruktur för hemmaladdning kan etableras på ett för elbilsägaren smidigt sätt.

Erfarenheterna visar också att det senare inte är alltför enkelt. Många gånger styrs beslut om laddplats-investeringar av garageägare, Bostadsrätts-föreningar och samfälligheter. Kunskapen hos dessa, samt även hos elinstallatörer, förvaltningsbolag, energibolag, IT-företag och fordonsföretag är i dagsläget starkt begränsat.

Användarstudien hösten 2015 visade med stor tydlighet att medan 3 av 4 tillfrågade är positiva till elbilen är det endast 1 av 20 som faktiskt köper en elbil. Skälet till detta står att finna i oklarheter var och hur elbilen skall ladda och den tillgänglighet som f.n. finns hos publika laddplatser. En samstämmig information kring hur praktisk och enkel elbilsladdning kan etableras behövs. Ladda Hemma kampanjen är därför avsedd att skapa uppmärksamhet hos både allmänhet och elbilsaktörer hur elbilsladdning kan gå till.

 

LaddahemmaKampanjen Ladda Hemma, som vänder sig till både privatpersoner och företag består av följande delar:

  • Användarstudie i samverkan med TNS/Sifo
  • Konceptutveckling/Projektorganisation
  • Marknadskommunikation med nyckelaktörer
  • Finansieringsplan för Kampanjen
  • Etablering av informationsplattform
  • Nationell Kampanj i en mångfald media

Måluppfyllelse april 2016

  • Marknadskommunikation påbörjad under våren i samband med workshops, konferenser och besök. Ytterligare arbete kommer att ske under maj/juni
  • Användarstudien genomförd i nov 2015. Studien används i olika sammanhang samt låg till grund för profilering av budskap.
  • Konceptutveckling genomförd i form av skissfilm och övrigt insäljningsmaterial framtaget. Styrgrupp etablerad och grov media- samt produktionsbudget upprättad. Utkast till medlems-avtal utvecklade, samt betalningsmodeller diskuterade i styrgruppen.
  • Finansieringsförankring/projektorganisation ännu ej påbörjad del. Start i maj med anlitande av projektkoordinator för finansieringsdelen.
Share on Facebook