Om oss

Vad är ElBil2020?
ElBil2020 är ett av ett tiotal utvecklingsprojekt inom Hammarby Sjöstad 2020, Sjöstadsföreningens framtidsprojekt. Det bygger på visionen att Stockholm skall bli den ledande stadsdelen i världen år 2020 när det gäller att använda sig av el-/hybridbilar. I det arbetet ska Hammarby Sjöstad vara en förebild i omställningen till hållbara transporter.

 

ElBil2020 AB
ElBil2020 AB har bildats för att ta vision, idé och koncept vidare till genomförande. Bolaget ska fungera som användarorganisation i förhållande till bil- och energiföretag och som kunskapsorganisation för företagen och invånarna i Sjöstaden.

ElBil2020 AB arbetar inom ramen för riksdagens mål om en fossiloberoende transportsektor 2030 och Energimyndighetens demonstrationsprogram har i uppdrag att genomföra. Den övergripande visionen med programmet är att:


Satsningarna ska underlätta elektrifieringen av fordonsflottan inom alla fordonssegment i Sverige. Programmets ska öka kunskapen om hur en ändamålsenlig infrastruktur kan utformas för att effektivisera transportsystemet och ge så många eldrivna mil som möjligt på bekostnad av fossildrivna mil.


Vår vision

2020 skall 20% av alla fordon i Hammarby Sjöstad vara eldrivna och 20% av inpasserande fordon skall kunna erbjudas att ladda enkelt och bekvämt.


Styrelse
Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Hans Larsson (ordförande),  Jarl-Erik Rollén,  Henric Gustafsson, Gustav Westergren, Johan Konnberg och Anna-Maja Jöhnemark.

Suppleanter: Allan Larsson och Ann-Marie Alm Anderberg. VD: Sten Bergman

  • Företagets adress: ElBil2020 AB, Lugnets Allé 48F,  120 66 Stockholm.
  • Tel: 08 678 8877
  • E-post: sten.bergman@elbil2020.se
 
Sten Bergman
VD
( Managing Director)
+46735067181
Henric Gustafson
Projektsamordnare (Project Coordinator)
+46707603951
 personjarlerik
Hans Larsson
Ordförande (Chairman of the Board)
+46705848847
 Jarl-Erik Rollén

Styrelseledamot

 

Share on Facebook