Länkar

Elbil2020 samverkar med flera organisationer.

ElectriCITY Innovation Stockholm

Elbil2020 har medverkat till att den ekonomiska föreningen ElectriCITY Innovation har bildats. I dagsläget omfattar denna ett samarbete med ett 30-tal företag.

För mer information se: ElectriCITY Stockholm

Elbil2020 äger varumärket ElectriCITY och avser att utveckla konceptet vidare. För närvarande undersöks möjligheten till expansion i några större städer i Sverige.

HS2020
• … är ett medborgarinitiativ, som engagerar personer boende i Hammarby Sjöstad med erfarenhet från kultur, näringsliv, bank, media, forskning och politik.
• … fungerar som en inkubator för visioner, idéer och koncept.
• … etablerar specifika organisationer för projekt som är mogna att genomföras – eller överlåter projekt till andra som vill genomför dem.
• … samarbetar med företag, forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer och offentliga myndigheter
• … är ett projekt inom Sjöstadsföreningen, bostadsrättsorganisationernas samorganisation

IMG_0725Att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad beskrivs av The Economist som ett av världens främsta exempel på hållbart stadsbyggande. Hit kommer delegationer från hela världen för att studera hur man bygger en ny stad. HS2020 vill se det som en utgångspunkt, inte en slutpunkt, och arbetar på temat ”att förnya en ny stad”.

Hammarby Sjöstad är ännu inte färdigbyggd, det återstår två-tre större områden att bebygga – Fredriksdal, Mårtensdal samt Påsen och Lokomotivet vid Virkesvägen. Men ny teknik och nya krav på hållbara transporter, energieffektivisering och hållbara livsstilar gör att även en ny stad måste ta till sig de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Vår ambition är att Hammarby Sjöstad år 2020 fortfarande ska vara lika intressent för stadsplanerare, arkitekter, byggare och beslutsfattare från hela världen, som den är i dag.

Projekt som drivs i samverkan med Hs2020 är Elbil2020 och ElectriCITY. Övriga projekt som HS2020 driver omfattar:


• HS2020Energi: Under 100 KWh kvm i alla byggnader
• Återvinning 3.0: Fortsatt förbättring
• Vattenteknik: Sjöstadsbadet med Europas bästa badvatten
• Interaktiv IKT: Framtidens lokal och mobila nyhets- och kommunikationssystem
• ”Nya Hammarbybacken”: skidåkning året-runt
• Kultur av världsklass: Live-sända premiärer från Metropolititan och andra världsscener
• Hållbarhet som affärsmöjlighet

För mer information, se www.hs2020.se


 

 

 

 

 

 

Share on Facebook