Demostad

Demostad för Elfordon – är ett kunskapsuppbyggande användardrivet delprojekt som via affärsmässiga samarbeten avser att etablera en testpanel för elfordonsanvändare, medverka till etablering av demoflottor och bilpooler samt en ändamålsenlig laddnings-infrastruktur. Projektet tar ett helhetsgrepp inom området för elektromobilitet då det kombinerar en mångfald av teknisk och affärsmässig demonstration med akademisk forskning och omfattar alla tänkbara fordonsslag och användargrupper.

Hammarby2Genom projektet ElecTriCity skapas dessutom ett unikt innovationskluster för en mångfald av aktörer inom elektromobilitetsområdet.

Projektet kraftsamlar för att skapa en fokuserad, sektorsövergripande demonstrationsmiljö som kan fungera som förebild och har som målsättning att
fram till 2020 ta fram en plan på hur omställning till elbaserade transporter kan ske i framförallt urbana miljöer baserad på användares erfarenheter och preferenser.

Share on Facebook