Elbilspool hemma – dela elbil med dina grannar

Renault Nordic AB och Hertz samarbetar kring projektet ”Elbilspool Hemma”

I ett nytt samarbete mellan Renault, Hertz och Sjöstadsföreningen erbjuder nu Elbil2020 och ElectriCITY intresserade familjer i Hammarby Sjöstad i Stockholm att pröva på ”Elbilspool Hemma”.

Under tre månader kommer tre familjer att få dela på elbilen Renault ZOE som står parkerad i garaget.  Hertz ombesörjer att bilen är i skick och står för själva bokningsappen. Projektet kommer att utvärderas och om intresset är stort kommer ”Bilpool Hemma” att erbjudas till fler.

De gamla bensin- och dieselbilarna är på väg ut, elbilarna är på väg in och intresset för bilpooler växer. Det var det viktigaste budskapen i SjöstadsOpinion 2017 som är ElectriCITYs senaste enkät till Sjöstadsborna om miljö, klimat och hållbarhet. Snart kommer det att finnas över 300 p-platser utrustade för elbilar i bostadsrättsföreningarnas garage i Hammarby Sjöstad. Då kommer många att kunna byta till elbil och köra hållbart.

SjöstadsOpinion 2017, som utförts av NOVUS, visade att nästan var fjärde hushåll i Hammarby Sjöstad har köpt/bytt bil under de senaste två åren (23 procent). Drygt var tredje i Hammarby Sjöstad som har köpt/bytt bil under de senaste två åren övervägde att köpa en elbil, men endast 4 procent gjorde det. Tillgång till laddningsplatser är avgörande. Drygt hälften av målgruppen tror att laddningsmöjligheten i sig kan påverka dem att köpa en elbil.

 Elbilspool Hemma

Drygt var tionde i Hammarby Sjöstad är med i en bilpool. De med hemmaboende barn i hushållet svarar i högre grad att de är med i en bilpool. Nästan var fjärde i Hammarby Sjöstad som inte har en bilpool i sitt garage skulle kunna tänka sig att använda en bilpool om de hade en i garaget. I garage som utrustas med ladd-möjligheter ökar också antalet elbilar snabbt. Elbil2020 har i dagsläget hjälpt ett 30-tal föreningar med att etablera elbilsladdning. Målet är att 2020 skall minst 1000 laddplatser finnas tillgängliga.

 Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrätts-föreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 50 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med över 4.000 lägenheter och cirka 10.000 boende.

ElectriCITY

ElectriCITY är en ekonomisk förening och har sedan några år tillbaka i samarbete med Sjöstadsföreningen, Elbil2020 och Miljöförvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att engagera bostadsrättsföreningarna och de boende i arbetet på konkreta energi-, mobilitets- och klimatåtgärder. Detta arbete har bedrivits som pilotprojekt. Vi vill nu ta ett samlat grepp och göra Hammarby Sjöstad till en demostad med ett antal testbäddar på strategiskt viktiga områden. ElectriCITY sätter ett klimatmål på stadsdelsnivå – ”dubbelt så snabb förbättring som den som gäller för Stockholm stad” – för att driva på och bidra till att Stockholm lyckas nå målet att bli en fossilfri stad år 2040. Vår styrka är att vi har ledande företag, forsknings-institutioner och kommunala förvaltningar, som medlemmar och partners i vår organisation.

Elbil2020

Elbil2020, med säte i Hammarby Sjöstad i Stockholm, har bildats för att ta visioner, idéer och koncept vidare till praktiskt genomförande. Bolaget fungerar som användarorganisation i förhållande till bil- och energiföretagen och som kunskapsorganisation för företagen och invånarna i Sjöstaden. Elbil2020 arbetar som ett medborgarinitiativ, inom ramen för riksdagens mål om en fossil-oberoende transportsektor 2030.

Hertz

I snart 100 år har Hertz erbjudit transportlösningar till privatpersoner och företag. Vi vill bidra till ett mer hållbart resande utan att göra avkall på enkelhet och bekvämlighet – via Hertz ska du kunna vara mobil utan bil oavsett vilka förutsättningar du har. Hertz i Sverige är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi har konkreta utsläppsmål för åren 2020 till 2040, med en nollvision när det gäller utsläpp år 2040. Just nu är var tioende Hertzbil som rullar i Stockholm en el- eller hybridbil.

Renault Nordic AB

Renault Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Renault SAS i Paris som startade 2007 i Norden. Renault S.A. har lång historia och traditioner bakåt i tiden, från 1898. Sedan den 1/1-2008 distribuerar Renault Nordic AB personbilar, lätta transportbilar, reservdelar och service efter köpet med egen operativ verksamhet. Återförsäljarnätverket är starkt med över 160 Renault återförsäljare som sammanlagt har över 350 försäljningsställen och serviceverkstäder spridda över hela Norden. Tillsammans erbjuder de service och reservdelar för omkring 400 000 Renaultägare.

Share on Facebook
Det här inlägget postades i ElBil2020. Bokmärk permalänken.