Stockholms kommunala aktörer bromsar elbilsintroduktionen

Med nuvarande takt tar det minst 180 år innan 20% alla parkeringar fått laddningsmöjlighet

När det gäller kommunala parkeringar i Stockholms Stad har Stockholm Parkering, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder tillsammans 87 372 parkeringsplatser man rår över. I dagsläget  finns totalt på dessa 871 parkeringar för elfordon enligt en artikel i DN den 19 jan.

IMG_0003Utbyggnaden framöver är enligt planerna för Stockholm Parkering runt 100-talet nya elbilsparkeringar per år. Övriga aktörer  har inga planer att tala om.  Det torde då ta för dessa aktörer minst 865 år innan alla platser är elektrifierade, eller mer realistiskt 180 år innan tex 20% av platserna fått el.

Ambitionen måste nog höjas med 20 ggr eller mer om man skall tala om en elbilssatsning och ligga i paritet med den försäljning av elbilar som nu pågår och dessutom förväntas öka. Med bannlysning av dieselbilar och nollzoner i städer som seriöst diskuteras på politisk nivå i Sverige och övriga Europa är det konstigt att ingen klocka ringer hos våra kommunala beslutsfattare!

Hoppet om en elbilselektrifiering i hemmamiljö måste nog därför ställas till de privata aktörerna och ägare av parkeringar och garage i Stockholm. Och inte till de kommunala.

Elbil2020, som är ett användarinitiativ inom hållbar mobilitet arbetar med privata företag och framförallt just nu med Bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Via praktisk hjälp att inspektera garage och parkeringsplatser, ordna med offerter och sen handgripligen också  bistå med ansökningar till Klimatklivet har Elbil2020 på ett år lyckats få mer än 28 BRFer av Sjöstadsföreningens 43 föreningar att ta steget mot elbilsuppladdade garage.

I dagsläget finns ett hundratal laddplatser klara och ett ytterligare hundratal är på gång.  Med den takten som råder nu kommer 1000 (20% av Sjöstadens 5000)  privata parkeringar att vara uppkopplade med laddboxar inom 5 år,  alltså 2021.

Visionen är dock att Sjöstaden redan år 2020 skall erbjuda minst 1000 privata parkeringar med elbilsladdning.  Samtidigt skall minst 100 publika laddplatser varav 5 snabbladdare finnas för de drygt 600 bilister, som pendlar in till Sjöstaden varje dag.

Share on Facebook
Det här inlägget postades i ElBil2020. Bokmärk permalänken.