Elbil2020 lämnar förslag till regeringens utredare

Strax före jul hölls ett möte med regeringens utredare kring en fossiloberoende transportflotta 2030, prof. Thomas B Johansson.

Allan Larsson och Sten Bergman från Elbil2020 förslog att då att staten skulle kunna underlätta övergången till hållbara transporter genom att exempelvis:

  • Öka satsningen på praktisk demonstration kring omställningsfrågorna. FoU volymen borde därvid ökas till 1-2 miljarder och också premiera  kommersiella aktörer, kollektivtrafik m.m.
  • Införa ett Bonus-Malus system där en ökad beskattning på fordon med höga utsläpp direkt länkas till miljöfordon med låga utsläpp.
  • Likaså föreslogs att staten borde bidra med uppbyggnaden av laddinfrastrukturen i ett tidigt skede, samt att en typ av riskfond skulle kunna hantera osäkerheter kring elfordonsbatteriernas osäkra andrahandsvärde.

Genom dessa åtgärder kan relativt stora insatser ske i tidigt skede och osäkerheterna för marknadsaktörerna minskas.

Share on Facebook
Det här inlägget postades i ElBil2020. Bokmärk permalänken.